การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 24 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25 พ.ค. 60 เวลา 03.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 24 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25 พ.ค. 60 เวลา 03.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 24 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25 พ.ค. 60 เวลา 03.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 24 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25 พ.ค. 60 เวลา 03.00 น.เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำดังนี้  ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.(ใหม่) กับท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.(เดิม) , ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.(เดิม) กับท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม.(เดิม) และท่อHDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.(เดิม) กับท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม.(เดิม) ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0-3651-1599 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน