กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในคืนวันที่อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในคืนวันที่อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในคืนวันที่อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในคืนวันที่อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 01.00น. ถึง 03.00น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน