การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น. เนื่องจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. แตกชำรุดบริเวณหน้าร้านนาตยาอะไหล่ ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำเพื่อซ่อมแซมท่อดังกล่าว ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณ ม.9 ต.โคกสำโรง , ต.วังขอนขว้าง , ต.หลุมข้าว และต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว

ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว อ่านต่อที่: http://www.pwa.co.th/news/view/57122

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ โทรศัพท์ 0-3647-1316 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน