การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 19.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 19.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 19.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 19.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกองหยุดจ่ายไฟฟ้าบริเวณสถานีจ่ายน้ำหินกอง ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณต.ห้วยทราย,ต.ห้วยขมิ้น,ต.หนองนาก,ต.โคกตูม,ต.บัวลอย,ต.หนองปลาหมอ,ต.หนองจิก,ต.หนองยาว,ต.ปากข้าวสาร,ต.โคกแย้,ต.บ้านลำ,ต.หนองสรวง,ต.บ้านพริก,ต.วิหารแดง,ต.หนองไข่น้ำ,ต.เจริญธรรม,ต.หนองปลาไหล,ต.คลองเรือ และต.หนองจรเข้

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ในวันเวลาดังกล่าว

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค โทรศัพท์ 0-3639-0567 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน