กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

      ด้วยการประปาส่วน๓ูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อ เพื่อย้ายแนวเนื่องจากกีดขวางทางระบายน้ำ ถนนทางหลวงหมาย0044200 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา บริเวณ ตรงกันข้ามสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาสะเดา ในวันพุธ ที่22 มีนาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00-15.00น. ดังนั้น จำทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณเขตเทศบาลตำบลสำนักขาม ถนนกาญจนวนิช(ด้านขวาและซ้ายทาง )ตั้งแต่หน้าค่ายธนพัฒน์ ค่ายต.ช.ด. ที่436 ถึงด่านพรมแดนถาวร (ไทย/มาเลเซีย) จะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลตาม วัน เวลบา และเขตพื้นที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาพื้นที่บริเวณดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณที่นี้ด้วย และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-411057 หรือ PWA Callcenter 1662 เพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน