การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

📣 📣 ด่วน !!! แจ้งปิดน้ำชั่วคราว 📣 📣

🚧 เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

👉 👉 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (รวมเป็นเวลา 7 ชั่วโมงโดยประมาณ) ⏰

👉 👉 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE ขนาด 500 มม.

👉 👉 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านสารินซิตี้ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

👉 👉 ซึ่งส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพันธุวงศ์ ถนนเศรษฐกิจ ถึงนิคมสินสาคร

💦 💦 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 💦 💦

เลื่อนขึ้นข้างบน