กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อจะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อจะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำประปา

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อจะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำประปา

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อจะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำประปาวันคืนวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 23.00น.ถึง 04.00น.บริเวณคลองอ้อมน้อย ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลตั้งแต่บริเวณปากซอยคลองแคถึงซอยเพชรเกษม 99 กปภ.สาขาอ้อมน้อยจึงขอให้ผู้ที่ต้องการใช้น้ำในวันและเวลาดังกล่าวได้โปรดทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน