แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

        ด้วยได้รับแจ้งจาก กปภ.สาขาปากท่อ ว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงโรงกรอง ณ สถานีผลิตน้ำดอนทราย เพื่อขยายกำลังการผลิต ให้ส่งน้ำมา จ.สมุทรสงคราม ได้มากขึ้น มีผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ปลายท่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.คลองโคน ต.แพรกหนามแดง และ ต.ยี่สาร
       ดังนั้น กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ และขอให้ท่านผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ กปภ. ได้จัดเตรียมรถน้ำ เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนแล้ว โทรแจ้งได้ที่ 034-711601 และ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ท่านอาศัยอยู่

เลื่อนขึ้นข้างบน