กปภ.ปราจีนบุรี มั่นใจน้ำทะเลหนุนไม่กระทบระบบผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ปราจีนบุรี มั่นใจน้ำทะเลหนุนไม่กระทบระบบผลิตน้ำประปา

กปภ.ปราจีนบุรี มั่นใจน้ำทะเลหนุนไม่กระทบระบบผลิตน้ำประปา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยระดับแม่น้ำปราจีนบุรีลดลง พร้อมรับมือปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง มั่นใจสามารถบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอในการผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ตลอดหน้าแล้งอย่างแน่นอน

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ส่งผลกระทบทำให้แหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศมีปริมาณน้ำดิบลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาปราจีนบุรีที่ประสบปัญหาระดับน้ำของแม่น้ำปราจีนซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาลดระดับลง ทำให้น้ำเค็มจากปากอ่าวไทยหนุนผ่านแม่น้ำบางปะกง ส่งผลให้ค่าความเค็มหรือค่าคลอไรด์ในน้ำดิบสูงเกินมาตรฐาน ซึ่ง กปภ. ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังค่าความเค็มที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) 2 ล้าน ลบ.ม./วัน มาช่วยในการผลักดันน้ำเค็ม เพื่อลดความเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่อยู่ในน้ำดิบให้มีระดับความเข้มข้นลดลง ขณะนี้คุณภาพน้ำดิบและระดับความเค็มยังอยู่ในระดับที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้ อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาปราจีนบุรี ได้เตรียมแผนรองรับโดยเตรียมใช้แหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีน้ำต้นทุนประมาณ 7.9 ล้าน ลบ.ม. และสระเก็บน้ำหนองอ้อ ที่มีน้ำอยู่ประมาณ 4 แสน ลบ.ม. โดยจังหวัดปราจีนบุรี มีโครงการจะเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำในสระเก็บน้ำหนองอ้อให้มีปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น 8 แสน ลบ.ม. เพื่อให้สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูแล้ง

          นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราจีนบุ รีกล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ตลอดจนจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ และตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้รั่วไหล หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคสามารถติดต่อได้ที่ กปภ. สาขาปราจีนบุรี โทร. 0 3748 2234-5 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน