กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี เร่งบรรเทาปัญหาน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี เร่งบรรเทาปัญหาน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี เร่งบรรเทาปัญหาน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาสุราษฎร์ธานี เร่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล พร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากกรณีน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล หรือไหลบางช่วงเวลา ของ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกิดจากบริเวณหน้าแปลนบอด (Blind Flange)ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ปิดกั้นหรือทำจุดหยุดสร้างแรงดันในเส้นท่อให้เกิดน้ำไหล ขนาด 1,000 มม. แตกชำรุด ทำให้แรงดันน้ำไหลย้อนกลับท่วมชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์หลัก สถานีผลิตจ่ายน้ำบ้านนาทรายเสียหาย จำนวน 2 ชุด (กำลังการผลิต 4,000 ลบ.ม./ชม.) ทำให้ระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาขัดข้อง ไม่สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ ส่งผลให้ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งหมด ได้รับผลกระทบน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล หรือไหลบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตามกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุด โดยได้จัดเตรียมกำลังคนและรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 คันออกแจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนไปก่อนในระยะนี้

          นายวิชาญ นิ่งน้อย ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อขอรับบริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ที่ กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2683 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662 โดยเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับในการส่งรถบรรทุกน้ำไปให้บริการท่านโดยเร็วที่สุด จนกว่าจะสามารถผลิตจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติ

เลื่อนขึ้นข้างบน