กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรม โครงการ "กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท จำนวน 120 รูป และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2560 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศกวิปโยคใจให้เกิดแก่พสกนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่ปกคุ้มเกล้าชาวไทยมาตลอดระยะเวลาครองราชย์อันยาวนานกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) กปภ. จึงจัดกิจกรรมโครงการ "กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ระหว่างวันที่ 20 – 28 มกราคม 2560 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม (วัดหลวงปู่เจี๊ยะ) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวที และแสดงออกถึงพลังแห่งความภักดีโดยน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

        ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมอุปสมบทและปฏิบัติธรรมจะได้บำเพ็ญคุณความดี ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติสมาธิจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำมาเป็นแนวทางในการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมดั่งพระราชปณิธานที่พระราชทานไว้ให้แก่ประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน