กปภ.สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

กปภ.สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด อุปกรณ์การเรียน ของขวัญและของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กปภ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งในด้านสุขอนามัยที่ดีและการศึกษา ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ กปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ตลอดจนวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของ กปภ. ดังคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" นอกจากนี้ กปภ.ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จักรยาน สมุดปกอ่อน สมุดฉีก และแผ่นพับคู่มือการใช้บริการของ กปภ. ตลอดจนพนักงาน กปภ.ได้ร่วมกันบริจาคขนม นมยูเอชที และน้ำหวานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ในพื้นที่บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

          นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ในฐานะหน่วยงานให้บริการน้ำประปาสะอาดโดยยึดหลักตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก หรือ WHO พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน