ฝนถล่มกระทบ กปภ.บางสะพาน - บ้านนาสาร หยุดผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ฝนถล่มกระทบ กปภ.บางสะพาน - บ้านนาสาร หยุดผลิต

ฝนถล่มกระทบ กปภ.บางสะพาน - บ้านนาสาร หยุดผลิต

               การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากการตัดกระแสไฟฟ้าและระดับน้ำท่วมสูง ขณะที่ กปภ.สาขาตรัง จังหวัดตรัง สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ

               นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตจ่ายน้ำประปาของ กปภ.สาขาบางสะพาน เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนต้องตัดกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2560 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทำให้ กปภ.สาขาบางสะพาน ไม่สามารถผลิตจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยทั้งหมดได้ ประกอบกับกระแสน้ำเชี่ยวพัดพาท่อส่งน้ำประปาขาดหลายจุด ทั้งนี้ กปภ.สาขาบางสะพาน ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าซ่อมแซมทันทีหลังระดับน้ำลดลง สำหรับ กปภ.สาขาบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมโรงสูบน้ำแรงสูงอย่างฉับพลัน จึงต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอพระแสงทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ กปภ.สาขาบ้านนาสาร ได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำประปาได้ภายในพรุ่งนี้ (11 มกราคม 2560)ขณะที่ กปภ.สาขาตรัง จังหวัดตรัง สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำท่วมขังลดลงและสามารถผลิตจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนตามปกติแล้ว

              ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องทิ้งบ้านเป็นระยะเวลายาวนาน ขอแนะนำให้ปิดวาล์วบริเวณมาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันมาตรวัดน้ำทำงานจากเหตุท่อแตกรั่วภายในบ้านเนื่องจากแรงดันน้ำท่วมสูง หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน กรุณาแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน