กปภ. เร่งกู้ระบบผลิต สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติแล้วหลังฝนถล่มภาคใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เร่งกู้ระบบผลิต สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติแล้วหลังฝนถล่มภาคใต้

กปภ. เร่งกู้ระบบผลิต สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติแล้วหลังฝนถล่มภาคใต้

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันสามารถผลิตและจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนัก มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคตลอด 24 ชั่วโมง หลังฝนตกกระหน่ำจนน้ำท่วมหนักในหลายจังหวัด

        นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ กปภ.หลายสาขา ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกปภ.สาขาที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ยังคงสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ตามปกติ ยกเว้น กปภ.สาขาห้วยยอด จ.ตรัง ที่น้ำพัดพาท่อส่งน้ำขาด ทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำในพื้นที่ อบต.ควนเมา และ อบต.คลองปาง รวมทั้งที่ กปภ.สาขากระบี่ เกิดน้ำพัดพาท่อส่งน้ำขาดบริเวณคลองกระบี่น้อย ทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอคลองเหนือ ทั้งนี้ กปภ.ได้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำสะอาดใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้วยการนำรถยนต์บรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำสะอาด น้ำดื่มบรรจุขวด และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยให้ กปภ.สาขาต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน กรุณาแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน