กปภ.ปิดให้บริการ PWA Contact Center 1662 ชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.ปิดให้บริการ PWA Contact Center 1662 ชั่วคราว

กปภ.ปิดให้บริการ PWA Contact Center 1662 ชั่วคราว

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอปิดให้บริการ PWA Contact Center 1662 เป็นการชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เนื่องจากจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อยกระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

        ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า PWA Contact Center 1662 โทร. 09 8403 7130, 09 8403 7131 และ 09 8403 7132 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะให้บริการตามปกติในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เลื่อนขึ้นข้างบน