ประกาศผล รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศผล รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

09 มีนาคม 2559


ประกาศผล รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตาม ที่ได้มีประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยทำการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ 19 และ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและบัญชีสำรองในตำแหน่งต่างๆ วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน