ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔)

03 มีนาคม 2559


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔)

            ตามที่ กปภ.ข.๓ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้วนั้น เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน