รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

08 กุมภาพันธ์ 2559


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

    ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) นั้น
    บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเเล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเเละมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)และผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง โดยมีรายละเอียดดังแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน