ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

21 ธันวาคม 2558


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 นั้น  
    บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกครั้งที่ 3/2558 แล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน