ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

17 พฤศจิกายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

            ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ฉบับลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้น  

            บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จจึงขอประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้และบัญชีรายชื่อสำรอง ในตำแหน่งต่างๆ วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว รายละเอียดตามลิงค์ต่อไปนี้

                  http://hr.pwa.co.th/gallary/prakaasraaychuue-phnngaihm/

 
เลื่อนขึ้นข้างบน