กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓)

05 ตุลาคม 2558


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓)

            ตามที่ กปภ.ข.๓ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) และประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สังกัด กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ นั้น

            บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว กปภ.ข.๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เอกสารตามไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน