กปภ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

26 กันยายน 2558


กปภ. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 23 ก.ค. 58 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานน นั้น
    บัดนี้ได้ดำเนินการทดสอบทางวิชาการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตาม File แนบนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน