การประปาส่วนภูมิภาคเขต2 ประกาศรายชื่อชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต2 ประกาศรายชื่อชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

14 กันยายน 2558


การประปาส่วนภูมิภาคเขต2 ประกาศรายชื่อชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต2 ประกาศรายชื่อชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน