ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง )

19 มิถุนายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก(รอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง )

ตามประกาศประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเป็นพนักงาน ตำเเหน่งช่างโยธา 3 ( ควบคุมโครงการก่อสร้าง ) นั้น บัดนี้ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก(รอบการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียด ตามเอกสารเเนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน