กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการประปาทันใจระยะ ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการประปาทันใจระยะ ๒

08 พฤษภาคม 2558


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการประปาทันใจระยะ ๒

                    ตามประกาศ กปภ.ข.๓ ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่ว คราาวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ และประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้าง ชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา สังกัด กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกวิชาทั่วไป และวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษษยน ๒๕๕๘ แล้วนั้น

                    บัดนี้ กปภ.ข.๓ ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาพษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน