ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center

26 พฤศจิกายน 2557


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ในโครงการ PWA Call Center

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center โดยให้มารายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณกองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัวได้ที่ http://www.pwa.co.th/webboard/cgi-bin/webboard.php) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน