ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 และช่างโยธา 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 และช่างโยธา 3

16 กันยายน 2557


ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 และช่างโยธา 3

ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำเเหน่งวิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) และช่างโยธา 3 (ควบคุมโครงการก่อสร้าง)  โดยให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม 3504/1 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน