รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center 1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center 1662

12 กุมภาพันธ์ 2557


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center 1662

    ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 นั้น

    บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก แล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ PWA Call Center 1662 ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน