รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

30 กันยายน 2556


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๓ และตำแหน่งช่างเครื่องกล ๓  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  หรือที่เว็บไซต์ reg2.pwa.co.th

 
เลื่อนขึ้นข้างบน