ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชี

13 กันยายน 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชี

    ตามประกาศ กปภ.ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.นั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังไฟล์ที่แนบมา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน