การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3

20 สิงหาคม 2556


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และช่างเครื่องกล 3

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และตำแหน่งช่างเครื่องกล 3  ตามรายละอียดแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน