รายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

29 กรกฎาคม 2556


รายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

    ตามที่ กปภ. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 โดยการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 นั้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน