การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และ ช่างเครื่องกล 3 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และ ช่างเครื่องกล 3

12 กรกฎาคม 2556


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 และ ช่างเครื่องกล 3

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๓ และ ช่างเครื่องกล ๓  ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ (http://reg2.pwa.co.th)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน