รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

12 กรกฎาคม 2556


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งช่างเครื่องกล 3 / ช่างโยธา 3 / ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์) ตั้งแต่วันที่ 16-30 กรกฏาคม 2556 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน