รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)

12 มิถุนายน 2556


รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)

        ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) บัดนี้ได้ดำเนินการสอบวิชาการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) ดังเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน