รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพยาบาล 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพยาบาล 4

22 พฤษภาคม 2556


รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพยาบาล 4

      ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งพยาบาล 4

 
เลื่อนขึ้นข้างบน