ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการ PWA Call Center 1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการ PWA Call Center 1662

10 พฤษภาคม 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการ PWA Call Center 1662

      ตามประกาศ กปภ. ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการ PWA Call Center 1662 บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน