ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาล 4 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาล 4

08 พฤษภาคม 2556


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาล 4

    ตามประกาศ กปภ.ฉบับวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอการบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งพยาบาล 4 นั้น บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน