ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)

23 เมษายน 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)

      ตามประกาศ กปภ. วันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน