ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ในโครงการ PWA Call Center 1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ในโครงการ PWA Call Center 1662

23 เมษายน 2556


ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ในโครงการ PWA Call Center 1662

    ตามประกาศ กปภ.ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน