รายชื่อผู้คัดเลือกได้และมีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้คัดเลือกได้และมีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

01 เมษายน 2556


รายชื่อผู้คัดเลือกได้และมีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 แล้วนั้น บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ตามประกาศฉบับนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน