รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอบรรจุ ในตำแหน่งวิศวกร ๔ (แหล่งน้ำ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอบรรจุ ในตำแหน่งวิศวกร ๔ (แหล่งน้ำ)

29 มีนาคม 2556


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอบรรจุ ในตำแหน่งวิศวกร ๔ (แหล่งน้ำ)

    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งวิศวกร ๔ (แหล่งน้ำ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน