รายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

22 กุมภาพันธ์ 2556


รายชื่อผู้คัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

    ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 2 พ.ย. 2555 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 28 ธ.ค. 2555 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาพความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นั้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน