รายชื่อผู้คัดเลือกได้และมีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราว PWA Call Center 1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้คัดเลือกได้และมีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราว PWA Call Center 1662

31 มกราคม 2556


รายชื่อผู้คัดเลือกได้และมีสิทธิเป็นลูกจ้างชั่วคราว PWA Call Center 1662

          ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 แล้วนั้น บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ตามประกาศฉบับนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน