รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พยาบาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พยาบาล

16 มกราคม 2556


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พยาบาล

      ตามประกาศ กปภ. ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล บัดนี้ครบกำหนดรับสมัครจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน