รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการ และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการ และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

30 ธันวาคม 2555


รายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบทางวิชาการ และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน นั้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน