ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก PWA Call Center (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก PWA Call Center

27 ธันวาคม 2555


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก PWA Call Center

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ PWA Call Center 1662 รอบที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor) และ เจ้าหน้าที่ให้บริการข่าวสาร (Agent)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน