กปภ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

25 ธันวาคม 2555


กปภ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งวิศวกร 4 (ไฟฟ้า / โยธา) นักบัญชี 4 และเศรษฐกร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน