กปภ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

29 พฤศจิกายน 2555


กปภ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                                        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 ช่างโยธา 3 ช่างเครื่องกล 3 พนักงานการเงินและบัญชี 3 และพนักงานพัสดุ 3

 
เลื่อนขึ้นข้างบน