กปภ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงาน

02 พฤศจิกายน 2555


กปภ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงาน

      กปภ.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 ช่างโยธา 3 ช่างเครื่องกล 3 พนักงานการเงินและบัญชี 3 และพนักงานพัสดุ 3
 ระหว่างวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2555

 
เลื่อนขึ้นข้างบน